top of page
Siyasətimiz
 • Keyfiyyət siyasətimiz,

 • Məhsul və xidmət təklifimizdə biz müştərilərin ehtiyaclarını qarşılayırıq və onların gözləntilərini üstələyirik.

 • O, uğurunun əsasının işçilər olduğunu iddia edir; Effektiv idarəetmə, ünsiyyət və təlim imkanları ilə onların məmnunluğunu təmin etməyi hədəfləyirik.

 • Biz uğurumuzda subpodratçılarımızın və təchizatçılarımızın payını bilirik və onların məmnuniyyətini düşünürük.

 • Keyfiyyət uyğunluq deməkdir...

 • Biz xidmət göstərdiyimiz bütün fəaliyyət sahələrində əməyin mühafizəsi və ətraf mühit də daxil olmaqla bütün qanuni tələblərə cavab veririk.

 • Bacarıqlı heyətimizlə proseslərimizi bütün mərhələlərdə nəzarət altında saxlayır və uyğunsuzluq ehtimalını minimuma endirmiş oluruq.

 • Keyfiyyət ətraf mühitin və işçilərin qorunması deməkdir.

 • Biz enerji və təbii resurslardan istifadəni optimallaşdırır, ətraf mühitə həssas olmağı əsas vəzifəmiz hesab edirik və təkrar emal etməyi proseslərimizin bir hissəsi hesab edirik.

 • İş yerlərində təhlükəsiz şərait təmin etməklə, fəaliyyətlərimiz və xidmətlərimizdən təsirlənən bütün tərəflərin təhlükəsizliyini təmin edir və qəza riskini azaldırıq.

 • Keyfiyyət davamlı təkmilləşmə deməkdir...

 • Fəaliyyət göstərdiyimiz bütün sahələrdə qabaqcıl olmağı və davamlı təkmilləşmə prinsipini mənimsəyən gələcəyi qurmağı özümüzə borc bilirik.

 • Biz məhsullarımızı, xidmətlərimizi, işçilərimizi və şirkətlərimizi izləyir, qiymətləndirir və davamlı olaraq təkmilləşdiririk.

 • Keyfiyyət hörmət deməkdir...

 • Biz korporativ-sosial məsuliyyət anlayışını yaymaq və onun tələblərini yerinə yetirmək məqsədi daşıyırıq.

24 saat məsafədən xidmət

Uzaqdan Monitorinq

Tez 

Dəstək

Yerli Dəstək

bottom of page